Algemene Leden Vergadering najaar 2020

Hieronder vindt je informatie over de Algemene Leden Vergadering 23 november 2020. De ALV wordt dit najaar online via Microsoft Teams gehouden vanwege de Corona maatregelen. Gebruik de onderstaande link om aan te melden bij de online ALV.

Deelnemen aan Online Algemene Leden Vergadering van Mendistrict Oost

+31 20 708 6410   Netherlands, Amsterdam (Niet-gratis)

Vergadering-id: 412 804 864#

Een paar afspraken om de online vergadering goed te laten verlopen:

 1. Zet de microfoon uit.
 2. Vragen graag stellen via het chat venster.
 3. Zet je camera aan, zo hebben we meer contact met elkaar.

Agenda

 • Opening
 • Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019
 • Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig)
 • Mededelingen vanuit het bestuur met daarin bestuurssamenstelling, het bestuur stelt voor om Rowan Timmer, René Schuiling en Wim van de Brink aan het bestuur toe te voegen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Veldboom en Mark Jan Vink. Als er bezwaar is tegen een van deze kandidaten, verzoeken wij u om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Indien er meer mensen geïnteresseerd zijn om toe te treden in het MDO bestuur, dan horen wij dat ook graag.
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2020
 • Wedstrijdzaken en Jeugd
 • Rondvraag (via chat)
 • Sluiting

Bijlagen