De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De mendistricten hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

Vacature Recreatie

Voor de functie van recreatie van Mendistrict Oost verwachten wij dat de kandidaat:
• Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
• Een heldere visie heeft, kan verbinden, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het district beleid.

Bestuursfunctie van recreatie heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten binnen het district. De tijdsbesteding binnen het mendistrict is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met zijn collega bestuursleden de taken inricht.

Vacature Voorzitter

De derde termijn van drie jaar van de huidige voorzitter loopt in november 2020 af. Op dat moment is het mendistrict verplicht om conform de statuten een nieuwe voorzitter te kiezen. De huidige voorzitter is vanwege het vervullen van drie termijnen niet beschikbaar voor een nieuwe termijn.

Voor de functie van voorzitter van Mendistrict Oost verwachten wij dat de kandidaat:
• Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft, betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
• Een heldere visie heeft, kan verbinden, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het district beleid.

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten binnen het district. De tijdsbesteding binnen het mendistrict is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met zijn collega bestuursleden de taken inricht.

Interesse?

Als dit je aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als: Kandidaat wedstrijdsecretaris van Mendistrict Oost. Je kunt een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van het mendistrict via secretariaat@mendistrictoost.nl. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van het mendistrict maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!