De voorwaarden voor het indoor Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid en kür op muziek zijn als volgt vastgesteld.

Algemeen

 • De selectiewedstrijden staan vermeld op de KNHS wedstrijdkalender, door op de knop te klikken opent zich het vraagprogramma waarop staat aangegeven of de betreffende wedstrijd al dan niet een selectiewedstrijd is.
 • De laatste datum waarop een selectiewedstrijd kan worden gehouden is zaterdag 27 februari 2021.
 • MDO verwerkt m.b.t. de selectie uitsluitend uitslagen van wedstrijden die op de KNHS wedstrijdkalender als selectiewedstrijd staan aangemerkt.
 • Deelnemers schrijven online in via “MIJN KNHS”. Om deel te nemen aan de selectieprocedure vinkt u bij elke aanmelding voor een selectiewedstrijd het vakje “selectiewedstrijd” aan. Mocht u dit zijn vergeten dan kunt u de inschrijving online annuleren en opnieuw inschrijven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van deelname aan selectie bij de online inschrijvingen in MIJN KNHS.

Wekelijks zullen de tussenstanden op de website van Mendistrict Oost worden gepubliceerd. De datum van laatste publicatie wordt op het scherm weergegeven. Reclameren m.b.t. de tussenstanden kan uitsluitend n.a.v. het meest recente wedstrijdweekend en moet uiterlijk de eerstvolgende vrijdag na betreffende wedstrijd per email te zijn ingediend Mail: wedstrijden@mendistrictoost.nl

Als de wedstrijd organisatie de uitslagen niet op de juiste manier en tijdig aanlevert vervalt betreffende wedstrijd voor de selectieberekening, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij organisatie van de betreffende wedstrijd.

Inschrijving kür is open voor deelnemers uit alle districten. Het districtskampioenschap wordt vanzelfsprekend berekend over de deelnemers uit Mendistrict Oost.

Zowel rechtstreeks geselecteerden als reservedeelnemers dienen uiterlijk: 5 maart 2021 online via MIJN KNHS te hebben ingeschreven. Inschrijvingen van geselecteerden en reserve-deelnemers worden uiterlijk 6 maart 2021 goedgekeurd. Indien er geen plaats voor reserve-deelnemers is vrijgekomen wordt de inschrijving op 6 maart 2021 afgewezen, u vindt dit terug in MIJN KNHS.

Indien u vaardigheid met een sulky of wagen met een spoorbreedte van 131 cm of meer start dan dient u bij uw inschrijving vaardigheid het type wagen en spoorbreedte te vermelden. Deelnemers met dispensatie melden dit d.m.v. opmerking bij de inschrijving en dienen deze zelf voorafgaand aan hun start aan de official te tonen.

Selectieprocedure dressuur

Wanneer op een selectiewedstrijd 2 dressuurproeven worden gereden tellen beiden mee voor de selectie. De selectie wordt door MDO berekend aan de hand van de 4 beste resultaten op puntentotaal, waarbij uitsluitend de resultaten van de hoogste klasse waarin een aanspanning is gestart worden meegenomen in deze berekening. Om in aanmerking te komen voor het DK moet een aanspanning 4 proeven hebben gereden en gemiddeld minimaal 60% hebben behaald. Op basis van deelname zal er voor alle klassen, met uitzondering van de rubrieken 2-span paard, een verdeelsleutel komen van 1 op 4. Diegenen die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan worden uitgenodigd voor het districtskampioenschap. Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd.

Selectieprocedure vaardigheid

Wanneer op een selectiewedstrijd 2 klassieke vaardigheidsproeven worden gereden, telt uitsluitend het 1e parcours mee voor de selectie. De selectie wordt door MDO berekend aan de hand van de 4 beste winstpuntwaardige (maximaal 4 strafpunten) resultaten op plaatsingspunten, waarbij uitsluitend de resultaten van de hoogste klasse waarin een aanspanning is uitgekomen worden meegenomen in deze berekening. Plaatsingspunten worden naar rato van de grootte van de rubrieken berekend, waarbij na elke wedstrijd de plaatsingspunten worden berekend aan de hand van het aantal winstpuntwaardige starts. Als basis voor de hoogst geplaatsten worden telkens 100 punten toegekend. Om in aanmerking te komen voor het DK moet een aanspanning minimaal 4 winstpuntwaardige (maximaal 4 strafpunten) vaardigheidsparcoursen hebben
gereden. Bij plaatsingspunten wordt de barrage meegenomen. Op basis van deelname zal er, voor alle klassen, met uitzondering van de rubrieken 2-span paard, een verdeelsleutel komen van 1 op 4. Diegenen die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan worden uitgenodigd voor het districtskampioenschap. Indien er te weinig deelnemers kunnen worden gegenereerd bij toepassing van bovenstaande criteria worden deze criteria stapsgewijs versoepeld totdat er een reëel deelnemersveld ontstaat.
NB! Voor tweespan paarden geldt vrije inschrijving voor het DK. Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd.

Algemene bepalingen DK

 1. De wedstrijd is alleen opengesteld voor geselecteerde menners uit Mendistrict Oost.
 2. Deelnemers worden geselecteerd volgens bovenstaande selectieprocedure. (Bij uitzonderlijke (weers)omstandigheden waardoor er veel wedstrijden worden
  afgelast kan het bestuur hier vanaf wijken)
 3. De behaalde punten komen voor KNHS-registratie in aanmerking.
 4. Er wordt 1 dressuurproef gereden die door 2 jury´s wordt beoordeeld.
 5. Bij onvoldoende deelnemers kunnen reglementair klassen worden samengevoegd zowel in dressuur als vaardigheid. MDO hanteert hiervoor de handicap instellingen
  zoals op het KNHS-kampioenschap.
 6. Voor het DK geldt een minimum van 4 deelnemers. Bij minder dan 4 deelnemers is er geen kampioenschap.
 7. Prijzen vervallen aan het district wanneer de menner geen gepaste kledij draagt (dressuur tenue) of niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking tenzij deze afwezigheid voortijdig bij het secretariaat is aangegeven met een gegronde reden.
 8. Op districts- en KNHS-kampioenschappen mag een paard/pony slechts door twee deelnemers in dezelfde discipline worden gestart.
 9. Op de datum van het Districtskampioenschap geldt bij afmelding een startverbod voor elke andere wedstrijd. Wanneer een deelnemer vooraf aangeeft dat hij/zij niet wil deelnemen aan het Districtskampioenschap is de deelnemer vrij om op de dag van het Districtskampioenschap elders te starten.
 10. Mendistrict Oost hanteert de huidige KNHS-reglementen die ook gelden voor elke wedstrijd.
 11. Combinaties die voor aanvang van het districtskampioenschap het maximale aantal winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op het
  districtskampioenschap mits men vóór het districtskampioenschap niet promoveert én het maximale aantal winstpunten niet overschreden wordt.